Pierwsza Nagroda w międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie terenu wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie k. Opola – 2003

Werdykt Jury: „Pierwsza nagroda za kompleksowe rozwiązanie problematyki, a w szczególności za ideę warstwowego układu realizowaną zarówno w skali urbanistycznej, architektonicznej, jak i w scenariuszu ekspozycji, wnikliwą analizę uwarunkowań przestrzennych, wyeksponowanie istniejących walorów terenu, w tym wyrobiska jako przestrzeni wyjątkowej w otaczającym krajobrazie oraz istniejącego zagospodarowania poprzemysłowego kopalni i stworzenie jednoznacznie zdefiniowanego, wyrazistego w krajobrazie akcentu przestrzennego z transparentną ekspozycją”.

LAUREACI

arch. Beata Goczoł
arch. Katarzyna Chobot
arch. Witold Goczoł
arch. Oskar Grąbczewski
stud. Maciej Grychowski
arch. Adam Nowak