Pierwsza Nagroda w konkursie na przebudowę Teatru Nowego w Zabrzu – 1998

Z werdyktu Jury: ”Nagroda przyznana została za pokazanie zupełnie odmiennego podejścia do tematu i udowodnienie, że najlepszą dobudówką wejściową;do zabytkowego obiektu jest jej całkowita likwidacja i rozwiązanie wszystkich funkcji w ramach istniejącej bryły. Nagrodzona koncepcja korzystniejsza jest dla działalności budynku jako wielofunkcyjnego obiektu kultury, nie tylko jako klasycznego teatru i nada temu miejscu w mieście nową jakość”.

LAUREACI

arch. Beata Goczoł
arch. Bożena Rawicz – Lipińska
arch. Wacław Lipiński