Pierwsza Nagroda w konkursie „Dom Przyszłości” – 1997

Z werdyktu Jury: „Pierwsza nagroda przyznana za bardzo trafną koncepcję domu przyszłości, programowo funkcjonalną, przestrzenną i techniczną, za interpretację domu jako miejsca rekreacji i pracy, za odpowiadające tej idei właściwe zróżnicowanie środków kształtowania przestrzeni i użytych rozwiązań technicznych oraz za towarzyszący przyjętej koncepcji bardzo dobry warsztat”.

LAUREACI

arch. Beata Goczoł
arch. Witold Goczoł