Pierwsza Nagroda na VII Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie – 1998

Pierwsza Nagroda w konkursie ”Kraków frontem do Wisły”.

Z werdyktu Jury: „Projekt o wielkiej aktualności, proponujący uzdrowienie resztek świata zapomnianego i poetyckie spięcie go ze światem nowym poprzez zharmonizowanie przestrzeni prywatnej z przestrzenią publiczną i poprzez odrodzenie wartości Sąsiedztwa, Natury, Pejzażu i Wody jako symbolu życia”.

LAUREACI

arch. Beata Goczoł
arch. Witold Goczoł