NAGRODA ROKU SARP dla najlepszego obiektu architektonicznego w Polsce – 2007

Werdykt Jury: „Nagrodę Roku dla najlepszego obiektu przyznano za atrakcyjną formę Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie, osiągniętą przy świadomym ograniczeniu środków wyrazu i indywidualnej formie detalu, dyscyplinę formalną i konsekwentne wykorzystanie walorów i możliwości tworzywa architektonicznego – szkła, betonu i ziemi oraz ogólną koncepcję ekspozycji i relacji z antropogenicznym krajobrazem.”

Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody Roku.
Warszawa, 15.12.2007 r.
Zdjęcia : z archiwum ZG SARP.

LAUREACI

arch. Beata Goczoł
arch. Witold Goczoł
arch. Oskar Grąbczewski
arch. Katarzyna Chobot
arch. Maciej Grychowski