NAGRODA POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE dla najlepszego obiektu w technologii betonowej – 2007

Werdykt Jury; „Autorom dzieła Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie k. Opola, Jury przyznało I Nagrodę za wyjątkowo trafne połączenie konstrukcji żelbetowej ze strukturalną, betonową fakturą elewacji w kameralnym obiekcie znakomicie wkomponowanym w teren”.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody Polski Cement.
Warszawa, 15.12.2007 r.
Zdjęcia z archiwum ZG SARP.

LAUREACI

arch. Beata Goczoł
arch. Witold Goczoł
arch. Oskar Grąbczewski
arch. Katarzyna Chobot
arch. Maciej Grychowski