Medal SARP za Twórczość Architektoniczną – 2003

LAUREATKA

arch. Beata Goczoł