Projekt Centrum Kultury dzielnicy Zaborze w Zabrzu

Projekt Centrum Kultury dzielnicy Zaborze w Zabrzu Projekt rewitalizacji i przebudowy żelbetowych zbiorników wyrównawczych na obiekt rekreacyjno – kulturalny przygotowywany w roku 2013 na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przez Konsorcjum Projektowe OVO Grąbczewscy...